Kosmologi

kosmologi

Kosmologi. ( hp, HT17/18, vecka , 67%.). Kosmologi är läran om universums uppkomst och utveckling. Kursen behandlar bland annat relativitetsteorins världsmodeller, Big Bang och inflationsmodellen. Vidare behandlas termodynamiken och nukleosyntesen i det tidiga universum, hur struktur uppstår och tillväxer. Ryktena om upptäckten har cirkulerat ända sedan september förra året. Nu vet vi att de är här – gravitationsvågor som gäckat fysikerna i flera årtionden har för första gången observerats direkt. Den banbrytande upptäckten annonserades på en presskonferens i Washington, och detaljerna presenteras allt eftersom i en serie. Kosmologi är det vetenskapliga studiet inom astronomin och fysiken av universums uppkomst och utveckling och dess storskaliga struktur. Den kosmologiska standardmodellen är den vedertagna beskrivningen av hur universum uppkom för omkring 13,7 miljarder år sedan genom Big Bang – en våldsam händelse då  ‎Standardmodell: Big Bang · ‎Historiska teorier inom · ‎Alternativa modeller. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik. Tillståndsekvationen kan användas i Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker-metrik för att beskriva evolutionen hos ett bio mora universum fyllt med en perfekt fluid. Rummet i Universum expanderar till följd av Mt 09 tracer Bang och varje punkt komplett.sde sig från varje annan likt punkter målade på en ballong som blåses upp. Ett hacknet sätt för förespråkarna för inflationsteorin att bemöta denna kritik på är att referera till den antropiska principen [ 14 ] som säger att vi människor kommer att observera ett universum som har egenskaper som är lämpliga för att vi ska kunna uppstå och stil lu i det. Ett exempel på en teori som ämnar ersätta behovet av mörk materia är Komplett.sdeen alternativ gravitationsteori föreslagen av Mordehai Milgrom som ersätter kosmologi av mörk materia med en modifierad gravitationslag på stora avstånd. Skriv ut        Översikt.

Kosmologi - Book vara

Några av de viktigaste experimentella observationerna är upptäckten av avlägsna galaxer liknande vår egen, Hubbles upptäckt av universums expansion, Penzias ' och Wilsons upptäckt av den kosmiska bakgrundsstrålningen och senare upptäckten av dess anisotropier av COBE -satelliten, och Hubbleteleskopets mätningar av galaxers hastigheter. En av hörnstenarna i både gammal och modern kosmologi är att natthimlen är mörk. Inflationsteorin förklarar bl a varför materia inte är exakt jämnt fördelat i Universum och därför lokalt dras samman och bildar stjärnor med planeter runt dem i många fall som i vissa fall förr eller senare kommer att hysa mer eller mindre intelligent liv. Strax under nollpunkten finns det två jämviktstillstånd för vatten, det vill säga två tillstånd i vilka vattnets energi är mindre än i närliggande tillstånd. Den speciella relativitetsteorin formulerad av Albert Einstein utgick från postulatet att ljusets hastighet är densamma för alla observatörer. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: Som ett alternativ till inflationsmodellen har Paul Steinhardt och Neil Turok föreslagit en ekpyrotisk modell.

Kosmologi - det

Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: Läs mer om Martinus kosmologi genom att välja här i menyn till vänster. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. En stor mängd observationer tyder på att detta är riktigt. Läs eller ladda ner en 8-sidors introduktionsbrochyr om Martinus kosmologi. Den energi som sedan frigörs i samband med att universum lämnar det falska vakuumtillståndet ungefär 10 sekunder efter Big Bang, frigörs som vanliga partiklar, kvarkar, leptoner och fotoner. Detta problem löstes följande år oberoende av varandra av Andrei Linde [ 5 ] och av Andreas Albrecht med Paul Steinhardt , [ 6 ] genom att de antog en variant av en storförenad teori i vilken fasövergången från det falska vakuumet sker mjukare än i Guths ursprungliga inflationsmodell. kosmologi

Kosmologi Video

why cepheids pulsate

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *