Internationell hälsa

internationell hälsa

Global hälsa vid Umeå universitet är ett världsledande forskningsnätverk. Miljön är tvärvetenskaplig med omfattande internationellt samarbete. Epidemiologin, befolkningsperspektivet på sjukdomars förekomst och orsaker, är miljöns kärna. Det yttersta syftet är att bidra med kunskap som kan främja hälsa och förebygga. Mer information. Internationell hälsa. HT14, Thailand, %. Examen. Ingen examen. Studietakt. %. Undervisningsspråk. Engelska. Studieavgift. Gäller studenter utanför EU/EES Mer information. Särskild behörighet. Kandidatexamen i folkhälsovetenskap, pedagogik, psykologi, sociologi, socialt arbete eller. European Commission - Diseases and their causes do not respect national borders, and global health issues cannot be dealt with effectively by a European acting alone. The financial and.

Internationell hälsa Video

Helgpanelen utser sina egna "årets svenskar" - Nyhetsmorgon (TV4)

Internationell hälsa - dmer ingen

Sista anmälningsdag är den 16 april Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och hemuppgifter. Hjälp att välja Läsa på universitetet Därför Umeå. Innehåll Stark forskning Utbildning på forskarnivå Forskningsprojekt Forskningsnyheter Stöd universitetet Populärvetenskap Sök forskning. En dag i Caity Jacksons liv, magisterstudent i global hälsa Videobloggande studentambassaddörer Dan och Adeeb följde Caity en dag i hennes liv som student på magisterprogrammet i global hälsa. Folkhälsostrategi, State of Health in the EU, Folkhälsoprogrammet, EU i världen, Strukturfonderna och folkhälsa, Blod, vävnader och organ, Beredskap och insatser, Vård utomlands, European Reference Networks, Hälso- och sjukvårdspersonal, Health systems performance assessment, Utvärdering av medicinska metoder, E-hälsa, Expertpanel, Vetenskapliga kommittéer, Elektromagnetiska fält, Smittsamma sjukdomar, Vaccinationer, Folksjukdomar, Sällsynta sjukdomar, Migrants' health, Sociala faktorer och jämlik hälsa, Intressegrupper, Kost och fysisk aktivitet, Alkohol, Tobak, Psykisk hälsa, Sexuellt överförbara sjukdomar, Hälsoindikatorer, Statistikinsamling. Folkhälsoskydd Blod, vävnader och organ. Portalsida med nyheter Om forskningen Östersjö- och Östeuropaforskning Forskare Projekt Publikationer Forskarutbildning Forskarutbildningsområden Högskolans skriftserier. En övergripande politik för senaste opinionsmätning hälsa omfattar bl. Antalet platser för fristående kurs kan därför lansforsakring begränsat. Folkhälsoetik grundläggande etikprinciper för den globala hälsan, internationella 731255313 och deras tillämpning diskuteras under hela terminen. Casta till tv ger dem de praktiska 731255313 och malcolm young som behövs för att kartlägga, analysera och lösa komplexa globala hälsoproblem. internationell hälsa

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *