Matte direkt 7

matte direkt 7

Matte Direkt – möter varje elev där den befinner sig I Matte Direkt ger vi eleverna förutsättningar att utveckla de fem förmågorna som preciseras i läroplanen. Där finns uppgifter av förståelsekaraktär som möter varje elev där den befinn. I nya Matte Direkt ger vi eleverna förutsättningar att utveckla de fem förmågorna som preciseras i den nya läroplanen. Där finns uppgifter av förståelse-karaktär som möter varje elev där den befinner sig och stimulerar till fortsatt matematisk utveckling. Det centrala innehållet konkretiseras i ett antal Mål för kapitlet och. Tal och de fyra räknesätten. I det här kapitlet repeterar vi hur tal och räkning fungerar med de fyra räknesätten. Vi lär oss också mer om multiplikation och division, och hur vi kan räkna snabbt när vi till exempel är och handlar. Bråk och procent. I kapitlet om bråk och procent lär vi oss vad bråktal är och hur vi kan skriva om. matte direkt 7

Matte direkt 7 - rengringsmedlet

Häfterna sätter fokus på den grundläggande matematiken och har ett mycket tydligt språk. Amerikanska och italienska böcker är också betydligt billigare än de svenska! Har du också läst boken? Då fungerar den även offline. Beställ boken senast tisdag 19 december för leverans innan julafton - läs mer. Eleverna kan göra anteckningar, stryka under viktig text, rita figurer, förstora texter och bilder och få bokens text uppläst.

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *